กฎกติกาใหม่ของกอล์ฟ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2562

เนื่องด้วยปัญหาการเล่นช้าของนักกอล์ฟเป็นสำคัญทำให่เกิดการเปลี่ยนกฎครั้งมโหฬารของ R&A และ USGA

ผมขอนำเสนอเฉพาะส่วนของกฎที่เหมาะกับมือสมัครเล่นที่มีสาระสำคัญๆ เท่านั้นนะครับ อาทิ

-ช่วงไม้กอล์ฟ (Club Lenght) คือไม้ที่ยาวที่สุดในถุงที่ไม่ใช่พัตเตอร์
-ลูกเคลื่อนโดยไม่เจตนาบนแท่นตั้งตีแล้วลูกยังอยู่ภายในบริเวณแท่นตั้งตีนั้น (ภายในหมุดและวัดไปข้างหลังหมุด 2 ช่วงไม้กอล์ฟ) ไม่ต้องนับสโตรค ให้ตั้งลูกใหม่ได้เลย
-Drop คือการปล่อยลูกจากมือระยะสูงเสมอหัวเข่าของผู้เล่น (ระยะสูงของหัวเข่าให้วัดจากท่ายืนตรงปกติจากพื้นถึงหัวเข่า) ในกรณีที่ลูกดร็อป 2 ครั้งแล้วไหลออกนอกบริเวณจุดผ่อนปรน ให้นำลูกมาวางได้เลย
-ลูกพิงคันธงบนกรีน โดยมีส่วนหนึ่งของลูกต่ำกว่าผิวกรีนถือว่าลง (Holed)
-ระยะเวลาค้นหาลูกลดลงเหลือ 3 นาที
-Pre-Shot routine ภายใน 40 วินาทีเท่านั้น
-ตีลูกขึ้นกรีนที่ผิด (Wrong Green) ให้ฟรีดร็อป โดยให้ระยะของลูกและเท้าทั้งสองของผู้เล่นพ้นระยะกรีนที่ผิดนั้น) หากไม่ Free-Drop ปรับ 2 สโตรค
-ลูกตกบังเกอร์ ถ้าไม่ต้องการเล่น ให้เสีย 2 สโตรกได้ แล้วถอยลูกมาดร็อป โดยลากเส้นจากธงมาที่ลูก แล้วถอยหลังไปในระยะและบริเวณที่ต้องการได้เลย มาร์คจุดที่ต้องการดร็อปและวัดจุดดร็อป 1 ช่วงไม้กอล์ฟ
-สิ่งของกีดขวาง (Moveable Obstruction) อาทิ ขวดน้ำ คราด ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ สามารถหยิบออกได้เลยในทุกพื้นที่เล่น และหากลูกเคลื่อนให้นำลูกมาไว้ที่ตำแหน่งเดิม ไม่เสียโทษปรับใดๆ
-ข่าวดี!!! บนกรีน สามารถซ่อมได้ทุกรอย รอยลูกตก หลุมเก่าไม่เรียบ รอยลากรองเท้า ซ่อมได้เลย
-บนกรีนเศษทราย หญ้า ขี้หนอน สามารถปัดออกได้
-ในบังเกอร์สามารถเอา Loose Impediment พวกใบไม้ กิ่งไม้ หิน มูลสัตว์ ออกได้เลยไม่เสียแต้มปรับโทษ
-ยกเลิกศัพท์ Water Hazard เปลี่ยนมาใช้คำว่า Penalty Area และในบริเวณ Penalty area นี้สามารถจรดลูกได้ ซ้อมสวิงได้ อาทิ ในบริเวณเขตสีแดงข้างน้ำ หรือ ในบริเวณน้ำตื้น
-กรณีที่ไม่มีเจตนาทำลูกเคลื่อนบนกรีน อาทิ เล็งลูกแล้วจู่ๆลูกเคลื่อนบนกรีน หรือ ซ้อมพัตแล้วหัวไม้ไปสะกิดลูกเคลื่อนที่ ไม่มีโทษปรับ ให้นำลูกมาวางที่จุดเดิมแล้วเล่นต่อได้เลย
-ต่อแต่นี้การพัตบนกรีนไม่จำเป็นต้องเอาธงออก หากพัตชนคันธงก็ไม่มีโทษปรับใดๆ
-ในการค้นหาลูกแล้วเผลอทำลูกเคลื่อน ลูกที่กระเด็นไปให้นำมาวางในตำแหน่งเดิมหากจมรัฟก็ต้องจมอยู่เช่นนั้นตามเดิม ไม่มีโทษปรับใดๆ
-ในกรณีเจอสัตว์อันตรายเช่น งู รังต่อ รวงผึ้ง ให้นำลูกมาดร็อปถอยหลังตามความเหมาะสมจนกว่าจะพ้นระยะอันตราย โดยถอยออกมาเป็นเส้นตรงจากธงถึงจุดลูกตกถอยหลังออกมาเป็นเส้นตรง
-อนุญาติให้ Amateur สามารถใช้อุปกรณ์วัดระยะได้ แต่ใช้อุปกรณ์วัดกระแสลม และ วัด Slope ไม่ได้

ทั้งหมดนี้อ้างอิงมาจากคำอธิบายของ อ.สิทธิพร โรจนศิริ และ Player’s Edition of the Rules of Golf 2019.

และอีกกรณีการตีลูก OB สามารถไปตีที่จุดผ่อนปรนได้เลย โดยนับระยะจากธงถึงจุดที่ลูกออกนอกแนว OB และให้นับระยะเดียวกันจากธงมาถึงขอบแฟร์เวย์ แล้ววัดระยะดร็อป 2 ช่วงไม้กอล์ฟ

ช็อตนี้ให้นับปรับโทษ 2 สโตรค (สมมติ ไดร์ฟจากแท่นทีออฟออก OB เมื่อนำลูกมาดร็อปเสีย 2 สโตรค ช็อตนี้เท่ากับขึ้นช็อตที่ 4)

*เครดิตจากกลุ่มไลน์ ผู้เขียนแจ้งทวงเครดิตได้เลยนะครับ หรืออ่านกฎกอล์ฟฉบับ HotGolf ได้ที่ bit.ly/2FBPBIS