สนามกอล์ฟ กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์ Krisda City Golf Hills

Course Information
ชื่อสนาม : กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
ที่ตั้ง : 110/215 ตำบล บางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ : 085-487-4692
เว็บไซต์ : www.krisdagolf.com