สนามกอล์ฟ นิกันติ กอล์ฟ คลับ NIKANTI GOLF CLUB

Golf Course Information
ชื่อสนาม : นิกันติ กอล์ฟ คลับ
ผู้ออกแบบ : พิรพน นะมาตร์
ที่อยู่ : 333 หมู่ 2 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-965-666
เว็บไซต์ : www.nikantigolfclub.com
อีเมล[email protected]