สนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ PINEHURST GOLF CLUB

Golf Course Information

ชื่อสนาม : ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ

ขนาด : 3 คอร์ส 27 หลุม (North, West, South)

ที่อยู่ : 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-5168679-84, 088-844-4888, 088-888-8000

เว็บไซต์ : www.pinehurst.co.th