สนามกอล์ฟ กรุงกวี Krung Kavee Golf Course

Course Information
ชื่อสนาม : กรุงกวี
ที่ตั้ง : เลขที่ 115/12 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง4) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาณี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-577-4141
เว็บไซต์ : www.krungkavee.com